Archive for Listopad, 2012

DUŻA SZTYWNOŚĆ

Na przykład samo­chód COMMER o ładowności 5 ton budowany na podwoziu typu SUPERPOIS ma skrzynię wykonaną z blachy sta­lowej, spawaną . Skrzynia taka odznacza się dużą sztywnością dzięki silnej budowie szkieletu podłogi z ceowników stalowych. Tylna ściana wykonana jest w postaci klapy odchylającej się na zawiasach umieszczo­nych w tylnych słupkach bocznych. Dźwignia zamka za­bezpieczającego klapę przed […]

NADWOZIA FURGONOWE

Nadwozie furgonowe, czyli zamknięte pomieszczenie ładun­kowe, przypomina zwykle swą konstrukcją nadwozie^ auto­busowe pozbawione okien lub niekiedy z pozostawieniem małych okien, z reguły jedynie w drzwiach. Jednolite nad­wozie furgonowe, zespolone z kabiną kierowcy w całość konstrukcyjną, budowane jest przeważnie jako_ półniosące lub samonośne . Nieniosące nad­wozie furgonowe, osadzone na podwoziu ramowym, sta­nowi zwykle zamknięty kadłub zastępujący^ […]