Archive for Styczeń, 2013

WIĘKSZOŚĆ AUTOBUSÓW

W iększość autobusów wykonuje się prawie wyłącznie z elementów stalowych lub ze stopów lekkich i  łączy się je ze sobą przez spawa­nie lub rzadziej przez nitowanie.Kadłub stalowy samonośny au­tobusu cechuje zwykle silną kon­strukcja spodu — prze­krój CC). W celu zmniejszenia ciężaru, w poprzeczkach wyko­nuje się równomiernie rozmieszczone otwory. Znaczną sztywnością odznaczają się również obrzeża dachu […]

KABINA KIEROWCY

Kabina kierowcy jest charakterystycznym członem nadwozia samochodu ciężarowego, ciągnika lub pojazdu specjalnego. Kabina kierowcy stanowi pomieszczenie dla prowadzącego pojazd i osób towarzyszących (pomocnika/konwojenta itp.). Zależnie od przeznaczenia i rodzaju pojazdów, kabiny kie­rowcy mają najrozmaitsze wykonania, przy czym w opra­cowaniu szczegółów ich budowy dąży się do zapewnienia kierowcom maksimum wygody oraz komfortu jazdy.Ze względu, na ukształtowanie, […]

KABINA WAGONOWA

Kabina’wagonowa (wysunięta silnik po­jazdu jest wbudowany w kabinie, poza nią lub w ramie pojazdu, pomiędzy kołami przednimi i tylnymi.Ponadto w praktyce spotyka się r.ozmaite kabiny kierowcy ukształtowaniu pośrednim, w związku z czym brak wy­raźnego rozgraniczenia pomiędzy kabinami zwykłymi i wa­gonowymi. Gdy chodzi o łatwość prowadzenia pojazdu i bezpieczeństwo, ruchu, kabiny wagonowe wykazują znaczną wyższość nad […]

SKRZYNIE ŁADUNKOWE

Typowe samochody ciężarowe mają jeszcze często skrzynie ładunkowe o. konstrukcji drewnianej  z po­dłogami z desek ułożonych wzdłużnie. Deski układane są na kształtowych belkach poprzecznych, mocowanych od spodu do ramy podwozia. Poprzeczki środkowe i skrajna poprzeczka końcowa są usztywnione wspornikami. Ściana przednia skrzyni tworzy całość z podłogą, natomiast sciaiy boczne i tylna są mocowane na zawiasach […]