Archive for Luty, 2013

ROZWIĄZANIE STRUKTURY

Ze względu na rozwiązanie struktury nośnej kadłuba roz­różnia się: nadwozie szkieletowe  elementy poszycia nadwozia, czyli płaty materiału tworzącego ściany nadwozia, .są mocowane do konstrukcji nośnej mającej  postać szkieletu przejmującego wszystkie obciążenia; nad­wozia szkieletowe spotyka się głównie w pojazdach produko­wanych w stosunkowo małych seriach, kiedy używanie kształtowników jest bardziej opłacalne niż stosowanie eiementów tłoczonych; pierwsze nadwozia […]

Z LEKKICH STOPÓW

Czasem ze stopów lekkich; przy takich samych wskaźni­kach wytrzymałościo­wych nadwozia bcz- szkieletowe są lżejsze niż nadwozia półszkie­letowe; obróbka blach poszycia, które są ele­mentami nośnymi, wy­maga dużej staranności; uszkodzenia nadwozi skorupowych, np. wskutek wypadku drogowego, są na ogoł trudne do naprawy; płaskie lub prawie płaskie dachy dużych samochodów wzmacnia się dodatkowo kilkoma poprzecznymi prętami kształtowymi, wykonanymi […]

ODMIANY DANEGO NADWOZIA

Odmiany danego modelu różnią się zwykle tylko rozstawem osi, układem drzwi, rozmieszczeniem siedzeń i wykończeniem wnętrza. Typowymi elementami kadłubów autobusów są słupki boczne, poprzeczki, żebra -dachu ’i elementy poszycia. Słupki mają zwykle przekrój skrzynkowy.nadwozia nieniosącego wykonany jest zwykle z cienko­ściennych kształtowników. Daw­niej elementy szkieletu wykony­wano jako belki drewniane, wzmo­cnione ceownikami, kątownikami lub przez obicie blachą. […]