Archive for Lipiec, 2013

OGÓLNE ZALECENIA

Biorąc ogólnie, nie zaleca się lakierowania kontrastowego, ponieważ zawsze sprzyja ono olśniewaniu, maskuje kształty oraz łatwo wywołuje zjawisko powidoku. Trzeba tu nad­mienić, że niektóre barwy, np. czerwona z zieloną tworzą kontrast tylko wówczas, kiedy są jednakowej jasności — a w Innym przypadku od razu powstaje dysharmonia, nawet jeżeli kolor jasnozielony zastąpi się jasnoszarym. Zasadniczo należy […]

REKLAMY NA NADWOZIACH

Powyższe dotyczy zwłaszcza umieszczania barwnych reklam lub napisów na nadwoziach samochodów. Wprawdzie dysharmonia i silne kontrasty przykuwają uwagę patrzą­cych, lecz jednocześnie katastrofalnie wzrasta zagrożenie ruchu drogowego. Nawet jeżeli reklama lub napis nie wy­wołuje olśniewania lub zjawiska powidoku, to już tylko przez maskowanie kształtu samochodu mogą powstawać poważne niebezpieczeństwa, zwłaszcza w ożywionym ruchu dro­gowym. Arkadiusz DomaradzkiWitaj […]