Archive for Sierpień, 2013

KORZYSTANIE Z METOD

Obecnie korzysta się ‘ z rozmaitych metod uzyskiwania harmonii barw. Najprostsza jest harmonia analogii, pole­gająca na dobieraniu barw sąsiadujących w układzie prze- , strzennym, dzięki czemu wydają się one być bliższe sobie niż ; są w rzeczywistości. Inną harmonię uzyskuje się przez : kontrast koloru lub jasności. Pełny kontrast koloru osiąga się przez zestawienie przeciwległych […]

HARMONIA WYRÓWNOWAŻONA

Harmonię wyrównoważoną tworzy się dobierając barwy : rozłożone w jednakowych odstępach na kole Ivesa. Harmonię dominacji uzyskuje się przez zastosowanie jednego koloru jako tła lub dodając w dostrzegalnym stopniu jeden kolor do wszystkich barw kompozycji.Dysharmonia barw jest to ich zestawienie odczuwane przez człowieka jako niezgodne. Typową dysharmonię uzyskuje się zestawiając dwie barwy blisko położone na […]

ZESTAWIENIE KOLORU

Wskutek zestawienia jakiegokolwiek koloru z białym lub czarnym nie można w ogóle uzyskać dysharmonii. Z tego względu barwę białą lub czarną wykorzystuje się do scalania lub równoważenia kompozycji, czyli jako barwy neutrali­zujące. Warunki współczesnego ruchu drogowego narzucają ko­nieczność jak najwcześniejszego rozpoznawania wszelkich obiektów ha jezdni, a zwłaszcza samochodów i motocykli. Wynika z tego, że samochód […]

LAKIEROWANIE SAMOCHODU

Zasadniczo nic nie stoi na przeszkodzie dwu- lub wielo­barwnemu lakierowaniu samochodów, jeżeli cała kompo­zycja użytych kolorów jest zdecydowanie jaśniejsza niż nawierzchnia drogi. Kiedy natomiast wybiera się kompo­zycję ciemniejszą niż jezdnia, powinno się stosować zesta­wienia kolorów dobrze kontrastujących z nawierzchnią drogi I tłem, czyli zbliżonych do czerwieni. Prawidłowość kompozycji kilkubarwnej ocenia się na podstawie czarno- -białej […]