Archive for Luty, 2014

EUROPEJSKIE SAMOCHODY

Choć od niedawna europejskie samochody osobowe są coraz większe, przy czym wyraźnie wychodzą z użycia mikrosamochody, dość roz­powszechnione jeszcze przed kilku laty, jednak nadal samo­chody amerykańskie są większe i mają znacznie obszerniejsze wnętrza. Samochody amerykańskie cechują linie proste i raczej kanciaste, przy czym przeważają nadwozia pontonowe z trapezową kabiną, często o złagodzonej linii spływu dachu […]

NIEKTÓRE WYTWÓRNIE

Niektóre wytwórnie europejskie przeszły również na syl­wetki przypominające typowe nadwozia amerykańskie, lecz odpowiednio mniejsze. Choć nadwozia takie są bardzo niskie i mają niewielkie powierzchnie czołowe, jednak wyraźne odstępstwa od kształtów aerodynamicznych przyczyniają się do zwiększenia oporów powietrza. Dość charakterystyczne są ostatnie zmiany w kształtach nadwozi samochodów produkcji brytyjskiej, które upodo­bniły się do pojazdów kontynentalnych oraz […]

MAŁE SAMOCHODY

Obecnie tylko niektóre duże samochody mają nadwozia nieniosące, przeważnie ze względu na łatwość produkowania różnych modeli bazowanych na jednym typie podwozia ramowego. Natomiast nadwozia średnich i małych samocho­dów osobowych, wytwarzanych w dużych seriach, są z reguły samoniosące. Spotyka się jednak wyjątki, np. półniosące nadwozie BMW 700 kabriolet, wzmocnione elementami ramowymi ze względu na osłabienie wynikające […]