Archive for Sierpień, 2014

RAMY PŁYTOWE

Ramy płytowe, spotykane najczęściej w samochodach oso­bowych, mają belki centralne wpostaci rur lub skrzynkowych kształtowników. Część ramy podtrzymująca silnik napędowy samochodu jest przeważnie rozwidlona.Rama platformowa stanowi odmianę ramy płytowej, wyróżnia­jącą się rozbudowaniem przestrzennym. Rama taka spełnia zadania spodu nadwozia, który jest wykonany z walcowa­nych lub tłoczonych i zespawanych elementów, na ogół nie przypominających.Zastosowanie ramy platformowej […]

RÓŻNE RAMY

Rama platformowa jest niekiedy wykonana z elementów odlanych ze stopu lekkiego i połączonych ze sobą przy użyciu śrub . Tak wykonana rama zawiera również elementy nadwozia.Rama kratownicowa ma postać złożonej kratownicy prze­strzennej, wykonanej z cienkościennych rur stalowych zespa­wanych ze sobą w sztywny szkielet albo z kształtowników stalowych z nawierconymi otworami , w celu ograniczenia do […]

NADWOZIA SAMOCHODU

Nadwozie samochodu stanowi pomieszczenie pasażerów, kierowcy i’ przewożonych ładunków na okres transportu. Do nadwozia zalicza się też oblachowanie samochodu, tj. błotniki, osłonę silnika, osłonę chłodnicy, stopnie, zderzaki, okucia itp.Nadwozie powinno zapewniać pasażerom komfortowe wa­runki podróżowania, a przewożonym ładunkom należyte warunki przewozu, a zwłaszcza zabezpieczenie przed możli­wością uszkodzeń podczas jazdy. Budowa i szczegóły wy­posażenia nadwozi zależą […]