Archive for Październik, 2015

WYPOSAŻENIE W SAMOCHODZIE

Natomiast w  samochodzie wypo­sażonym w dwa silniki elektryczne każde z kół pędnych jest napędzane in­dywidualnie przez oddzielny silnik ele­ktryczny. W takim układzie napędo­wym nie stosuje się mechanizmu różni­cowego, ponieważ każdy silnik ele­ktryczny samoczyn­nie dostosowuje się do chwilowych zmian prędkości obroto­wych oraz obciążenia kół pędnych pojazdu (np. podczas zakręcania). Często silnik lub silniki ele­ktryczne zespala się […]