Archive for Sierpień, 2016

PRZEDNIE MOSTY NAPĘDOWE

W końcach pochwy wciśnięte są usztywniające rury nośne, na których ułożysko- wane są piasty kół pędnych, obracane za pośrednictwem.Przedni most napqdowy rozdziela i doprowadza napęd do kierowanych kol samochodu o napędzie na wszystkie kola, spełniając jednocześnie zadania przedniej osi podpierającej przód pojazdu. Na przedni most napędowy napęd jest przekazywany z reguły za pośrednictwem wału napędowego […]

ZBLOKOWANE PRZEDNIE UKŁADY

Zblokowane przednie układy napędowe zwalających na kontrolowane skręcanie w bok kół pędnych. Na ogół przedni most napędowy różni się od tylnego mostu tego samego samochodu zastosowaniem zwrotnic umożli­wiających skręcanie kół jezdnych, krótszą pochwą, zakoń­czoną sworzniami zwrotnic, oraz wyposażeniem półosi w przeguby pozwalające na prawidłowe przekazywanie na­pędu na skręcone w bok koła kierowane. Często ze względu […]

NA GŁOWICACH

Zwrotnice są ułożyskowane na głowicach przy­mocowanych śrubami do końców pochew. We­wnątrz głowicy znajduje się układ dwóch prze­gubów krzyżakowych, pośredniczących w przekazywaniu napędu z półosi na wał wyjściowy, na którym osadzone jest koło słoneczne zwol­nicy. Podczas obracania się koła słonecznego przekręca ono satelity wokół ich osiek osadzo­nych w nieruchomym koszyku (związanym z czopem zwrotnicy), wskutek czego […]

NIEZALEŻNE NAPĘDY

System MACK. Sztywny przedni most napę­dowy wyróżnia się zastosowaniem oryginalnych zwolnic złożonych z zębatych kół stożkowych o zębach łukowych wbudowanych w zwrotnicach i pośredniczą­cych w przekazywaniu napędu od półosi na piasty kół kierowanych (). Osie obrotu pośrednich kół stożkowych zwolnic są jednocześnie osiami obrotu zwrot­nic, dzięki czemu zbędne są jakiekolwiek przeguby.Napędy niezależnie zawieszonych kół kierowanych. […]