Archive for Grudzień, 2016

PÓŁOSIE NAPĘDOWE

Półoś służy do przenoszenia momentu obrotowego od koła koronowego mechanizmu różnicowego na piastę koła pęd­nego, a więc . wbrew powszechnie stosowanej nazwie jest typowym wałem na­pędowym.Koła koronowe me­chanizmu różnico­wego są najczęściej okadzone przesuwnie za pośrednictwem wielowypustów. na końcach półosi. Nie- – kiedy koła korono­we są wyfrezowane na końcach półosi.Z piastą koła pęd-‚ nego półoś jest […]

PÓŁOŚ PRZEGUBOWA

Odpowiednio do tego, czy półoś podlega w pełni lub częś­ciowo obciążeniom – działają­cym na koło pędne (wynika- cym z ciężaru pojazdu, bocz­nego znoszenia koła oraz mo­mentów reakcyjnych podczas hamowania lub rozpędzania pojazdu), czy też przenosi je­dynie moment obrotowy.Półoś przegubowa. W układzie niezależnego zawieszenia kół tylnego mostu napędowego samochodu stosuje się zwykle półosie napędowe jedno przegubowe […]

PEWNE WYJĄTKI

Swego rodzaju wyjątkiem jest łamany tylny most napędowy samochodu TATRA 111, w którym dzięki specjalnej konstrukcji wahliwie osadzone półosie nie mają w ogóle przegubów (). Natomiast w przednich mostach napędowych, ze względu na konieczność zapewnienia swobody skręcania w bok kół kierowanych, stosuje się zwykle półosie dwuprzegubowe, przy czym od strony kół wbudowuje się z reguły […]