Archive for Styczeń, 2017

JEDNO Z KÓŁ PĘDNYCH

Jeżeli jedno z kół pędnych mostu napędowego zaczyna się obracać wolniej niż drugie, ślimaki i ślimacznice mecha­nizmu różnicowego są przymusowo przekręcane wokół swych osiek i .mechanizm wskutek oporów tarcia (tym większych, im szybciej obracają się ślimaki) usiłuje zwolnić obracanie się koła pędnego wirującego coraz szybciej i jedno­cześnie przyspieszyć obracanie się koła pędnego wirującego coraz wolniej. […]

ZAKLESZCZAJĄCY MECHANIZM

Ślimakowe mechanizmy różnicowe są jednak bardzo kosztowne i znajdowały jedynie zastosowanie w terenowych samochodach ciężarowych. Obecnie tego rodzaju mechanizmów już prawie zupełnie się nie spotyka. Samo zakleszczający się mechanizm różnicowy wyróżnia się zastosowaniem dwóch sprzęgieł jednokierunkowych, po jednym do ryglowania każdej z półosi .Półosie zakończone są tarczami o zewnętrznych obrzeżach za­opatrzonych w kształtowe wnęki na […]

PRZENOSZONY NAPĘD

Dzięki temu na­pęd przenoszony jest  z koła talerzowego na tarcze, a więc i na półosie.-Jeżeli jedna z półosi zaczyna obracać się szybciej niż bęben i koło talerzowe, wówczas-rolki współpracujące z tarczą tej półosi odklinowują się i od tej chwili napęd jest prze­kazywany tylko na drugą półoś, obracającą się wolniej niz półoś oswobodzona. Samozakleszczający się mechanizm różnicowy, […]